14.07.-31.07.2005

AUGUST VOMM (1906-1976) Aus tagasivaade

PRESSITEADE

Kolmapäeval, 13. 07.2005 kell 17.00 avatakse Hobusepea galeriis skulptor AUGUST VOMM´i (1906-1976) mälestusnäitus "Aus tagasivaade". Näitus on korraldatud Eesti Kunstnike Liidu poolt meenutamaks andekat kujurit ja kauaaegset Kunstiakadeemia õppejõudu, kelle loomingupärandist tänaseks asub suurem osa Eesti muuseumikogudes. "Pallase" 17. lõpetajana jäi umbes veerand kujuri loomingust Teise maailmasõja eelsesse perioodi. Sellesse aega mahuvad kümmekond soliidset hauamonumenti eesti kalmistutel, tänaseks taastatud Vabadussõja monument Viru-Nigulas ja mitmed neoklassitsistlikus laadis õnnestunud portreed omaaegsetest kultuuri-tegelastest. Tagasivaade August Vommi loomingule on ühtlasi tagasivaade ka nõukogudeaegsele kunstielule Eestis koos kõigi ajastu probleemidega. Kunstniku enesemääratlus okupatsioonirežiimi ideoloogilistes nõudmistes oli eriti raske skulptoreile, kelle loomingut nähti ametliku kunstipoliitika poolt ideoloogilise võitluse fassaadil asuvat.

Ühena vähestest sõjaaastad kodumaal veetnud kunstnikest kohanes August Vomm uute nõudmistega kohe esimestel sõjajärgsetel aastatel. 1945 liitus ta skulptorite brigaadiga, luues "Estonia" teatri liiduvabariike sümboliseerivad reljeefid. 1947 valmis monument Viljandis Suures Isamaasõjas langenuile, 1952 avati jällegi brigaadimeetodil loodud Lenini monument Tartus ning koos Lagle Israeliga N. Burdenko mälestusmärk Tartu Toomemäel. Keskealine publik mäletab tänaseks teisaldatud revolutsioonitegelaste J. Vares-Barbaruse ja H. Pöögelmanni monumente Tallinna linnaruumis. A. Vommi loodud hiigelmõõtmetes tammepuidust V. I. Lenini portreebüst (eksponeeritud ka näitusel) oli loodud Lenini juubelinäitusele 1970, kus autor pälvis koos Elmar Kitse ja Avo Keerendiga riikliku preemia ja Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetuse, samuti üleliidulise äramärkimise ajakirjanduses. End August Vommi ei mäletata kahtlemate vaid mitte nende ideoloogiliste teoste tõttu. Tema loodud näitlejate, kirjanike ja muusikute portreed on tõepoolest ajastuomaselt suurepärased ja ilmuvad muuseumihoidlatest aegajalt näitusesaalidesse või asjaomaste kunstitegelaste juubeliüritustele. Kahetine ja keeruline oli olla kunstnik neil aastakümnetel, mil tehti palju väga head kunsti ja paljudel kunstnikel oli eneseteostuseks võimalusi. August Vommi kammerlik mälestusnäitus peaks võimaldama lähiajaloole rahulikult ja ausalt tagasi vaadata.

Pressiteksti koostas näituse kuraator Juta Kivimäe

Näituse kujundaja Isabel Aaso

Näitus jääb avatuks kuni 31. juulini 2005.

Toetavad: Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.