MARIA TAMM
Anuma potentsiaal
2.06. – 7.06. 2016


Leo Rohlin

Kõik saab alguse mullist. Anum on seest õõnes vorm, mida on ka iga klaasimull. Klaasipuhumine on ideaalne viis anuma kui õõnesvormi valmistamiseks ja suurepärane tehnika anumaga mängimiseks, sest annab meistrile rohkem kontrolli puhutise üle kui näiteks ahjusulatustehnikad.

Maria Tamm on enesele selgelt sõnastanud oma töö eesmärgi - tegeleda tarbevormi, aga mitte tarbenõuga. See tähendab, et isegi, kui tema puhutud objektid võiksid olla reaalselt kasutatavad, ei soovi ta seda. Tööde peamine funktsioon, magistritöö raames, on puhtalt vaataja mõtisklema panek anuma potentsiaali üle. Töö keskmeks on anum ja selle arenguvaru ehk kuhu ning kuidas üks objekt, vorm, anum areneda võib. Millal lõppeb tema potentsiaal anumana? Millal muutub anum kunstiobjektiks ja kaotab oma funktsiooni? See tähendab millal saab anumat defineerida vaid kunstobjekti ja mitte enam anumana?

Näitust toetab Kultuurkapital.

Näitusi Hop galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.