Breadcrumb

Eesti Pank kutsub kujundama Konstantin Pätsile pühendatud hõbemünti

20.09.2022

Eesti Pank kutsub osalema Eesti riigitegelase ja Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursil. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 14. oktoobril kell 12 ja mündid emiteeritakse 2024. aasta alguses.

Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteerib keskpank 2024. aasta alguses hõbemündi, mis on pühendatud Eesti riigitegelase, Eestimaa Päästekomitee esimehe, riigivanema ja Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäevale.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 1500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1000 ja kolmanda koha töö autorile 700 eurot.

Eesti Pank ootab kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada mitu kavandit. Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 14. oktoobril 2022 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2022. aasta lõpus.

Vaata Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi täpseid tingimusi.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpanga veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid tänavu ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Erasmus+ tudengite õpirändeprogrammi 35. aastapäevale. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
Tel: +372 668 0791
E-posT: piret.luhakooder@eestipank.ee

Hanna Jürgenson
kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 569 20930
E-post: hanna.jyrgenson@eestipank.ee

Meediapäringud: press@eestipank.ee

Back to top