Breadcrumb

Kohtumised Eesti erakondadega

Kohtumine erakond Parempoolsed esindajatega

Liidu president Elin Kard kohtus 01.03.2023 koos Eesti Teatriliidu juhi Gert Raudsepaga erakond Parempoolsed juhatuse liikme Inga Kupp-Silbergi ja Arne Merilaiga.

Tutvustasime erakonna esindajatele lähenevate valimiste eel ettepanekuid, kuidas tagada sotsiaalse kaitseta loovisikutele ja ka kõigile teistele Eestis tegutsevatele vabakutselistele universaalne ravikindlustus ja õiglase palgad ning palgatoetused.

Kohtumine erakond Eestimaa Rohelised esindajatega

Liidu president Elin Kard kohtus 10.02.2023 erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liikme Piret Räniga ja Hannes Liitmäega.

Erakond Eestimaa Rohelised on tähelepanelikult jälginud liidu kampaania kulgu ning vaadelnud ka kultuurivaldkonna probleeme laiemalt. Rääkisime ka riigi maksusüsteemi muutmise vajadusest, hajutatud maksude süsteemist Taanis, ligipääsust tervishoiuteenustele, vabakutseliste üha suurenevast arvust erinevates valdkondades ja paljust muust.

Kohtumised Reformierakonna ja erakonnaga Eesti 200 

Liidu president Elin Kard kohtus 9. novembril koos vabakutseliste loovisikute huvikaitse eksperdi Airi Triisbergi, Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasi ja Teatriliidu juhi Gert Raudsepaga Riigikogus Reformierakonna fraktsiooni liikmete Heidy Purga ja Liina Kersnaga ning hiljem erakonna Eesti 200 kontoris erakonna esimehe Lauri Hussari ja Olaf Reedi, Ando Kivibergi ning Noor Eesti 200 esindaja Renata Lukkiga.

Lisaks rääkisime ka väljateenitud aastate pensionist, loomevaldkonnast sissetulekute vähesuse ja sotsiaalsete garantiide puudumise tõttu lahkujatest ning eelseisvatest valimistest.

Kohtumine Keskerakonna fraktsiooniga
Liidu president Elin Kard kohtus 25.10.2022 koos Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasi, Teatriliidu juhi Gert Raudsepa ja Näitlejate Liidu juhi Tõnn Lambiga Keskerakonna fraktsiooni liikmete  Jaanus Karilaiu, Dmitri Dmitrijevi, Kersti Sarapuu, Siret Kotka, Enn Eesmaa, Tiit Teriku, Anneli Oti, Maria Jufereva-Skuratovski, Marika Tuus-Laulu, Marko Šorini, Natalia Malleuse, Viktor Vassiljevi, Mihhail Stalnuhhini, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ja nõunik Katrin Pautsiga. 

Lisaks rääkisime ka väljateenitud aastate pensionist, loomevaldkonnast sissetulekute vähesuse ja sotsiaalsete garantiide puudumise tõttu lahkujatest ning eelseisvatest valimistest.

Kohtumine Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega
Liidu president Elin Kard kohtus 20.10.2022 koos vabakutseliste loovisikute huvikaitse eksperdi Airi Triisbergi, Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasi, Teatriliidu esimehe Gert Raudsepa ja Näitlejate Liidu esimehe Tõnn Lambiga Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajate tervise- ja tööminister Peep Petersoni, Riigikogu liikme ning erakonna volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Jaak Juske ning programmitoimkonna juhi Kadri Leetmaaga. 

Lisaks rääkisime ka Kunstihoone renoveerimisest, riiklikult tähtsate hoonete rajamisest ning renoveerimisest ja Kultuurkapitali seaduse muutmisest selleks, loovisikute töötukindlustusest, riigieelarvest, etenduskunstide seaduse rakendumisest, lähenevatest valimistest ja paljust muust.

Kohtumine erakond Isamaa fraktsiooniga
Liidu president Elin Kard kohtus 12.10.2022 koos vabakutseliste loovisikute huvikaitse eksperdi Airi Triisbergi ja Eesti Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasiga erakond Isamaa fraktsiooni liikmete Priit Sibula, Tõnis Lukase, Üllar Saaremäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ja Aivar Kokkiga.

*****

Kohtumised toimuvad augustis alanud kampaania „Ravikindlustus kõigile!“ tõukel. Viisme erakondadele lähenevate valimiste eel ettepanekud, kuidas tagada sotsiaalse kaitseta loovisikutele ja ka kõigile teistele Eestis tegutsevatele vabakutselistele universaalne ravikindlustus ja õiglase palgad ning palgatoetused.

Ravikindlustus kõigile!

Probleemid: Vabakutseliste loovisikute puuduliku sotsiaalkaitse põhjuseks on madalad palgad, sotsiaalmaksuga kaetud tuluallikate vähesus ja ebakindel hõive. 

Madalad palgad: Sotsiaalsed garantiid tagab igakuine sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tasumine. Kultuurivaldkonna töötasud on sageli riiklikust alampalgast madalamad. Vabakutseliste loovisikutega sõlmitakse peamiselt võlaõiguslikke töövõtu- või käsunduslepinguid, mille puhul pole riikliku alampalga standardist kinnipidamine kohustuslik. Kultuuriasutustel puuduvad õiglaste tasude maksmiseks rahalised vahendid.

Sotsiaalmaksuga kaetud tuluallikate vähesus: Palgatulu moodustab loovisikute sissetulekutest üksnes väikese osa ja selle kõrval on olulisel kohal stipendiumid, litsentsi- ja autoritasud ning teoste müügitulud. Neile tululiikidele ei rakendu sotsiaalmaks. Kultuurivaldkonnale iseloomulikud tasustamise vormid lõikavad loovisiku sotsiaalkindlustussüsteemist välja.

Ebakindel hõive: Kultuurivaldkonnas on palju ajutisi töösuhteid ja loovisikute sissetulekud laekuvad ebaregulaarselt, ent ravikindlustuse ja töötuskindlustuskaitse saamise eelduseks on igakuised sotsiaalmaksu laekumised.

Ettepanekud: Loovisikute sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks tuleb laiendada ravikindlustuse solidaarsusprintsiipi ja aidata palgatõusuga kaasa loovisikute maksupanuse suurenemisele:

1.    ettepanek – universaalne ravikindlustus

Kultuurivaldkonna esindajatena toetame terviklahendust, mis tagab ravikindlustuse kõigile ühiskonnaliikmetele. Vähesemal määral parandaks juurdepääsu ravikindlustusele ka sotsiaalmaksu aastapõhine summeerimine, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse lävendi alandamine või ravikindlustuse lahti sidumine sotsiaalmaksust.

2.    ettepanek – õiglased palgad ja palgatoetused

Teeme ettepaneku eraldada riigieelarvest lisaraha loovisikutele õiglaste palkade maksmiseks ning laiendada kultuuriministeeriumi palgatoetuste meedet vabakutselistele loovisikutele.

Back to top