Alanud on sisseastumiseavalduste vastuvõtt Eesti Maalikunstnike Liitu

05.10.2020

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ja kunstiteadlasi ühendav vabatahtlik ning poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.
 
EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke. Eesti Maalikunstnike Liitu kuulub 180 maalikunstnikku.
EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.
 
Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe ülevaatliku aastanäituse EML liikmete uudisloomingust ning 3-5 kureeritud teemanäitust kas kodumaal või väljaspool Eestit; lisaks toimetab EML teistes maalikunstiga seotud zanrites  nagu kunstisümpoosionid, loomelaagrid, publitseerimine jpm.
 
 
Avaldus koos loomingu ülevaate ja soovituskirjadega  tuleb saata aadressile maaliliit [at] gmail.com  enne 1. 01. 2021 Liikmete vastuvõtt toimub EML Üldkogul 2021 aasta jaanuaris.
 
Lisainfo: https://www.maal.ee/sisseastumine
Tagasi üles