Eesti Kunstnike Liidu Suurkogu

20.03.2019

Teisipäeval, 30. aprillil 2019 Estonia Kontserdisaalis
(Estonia pst 4, Tallinn)

 

Päevakava: 
 
15.30-16.30          Kogunemine ja registreerimine.
 
16.30-16.45
  • Eesti Vabariigi hümn;
  • EKL-i auliikme tervitus, suurkogu avamine;
  • Leinaseisak lahkunute mälestamiseks.
16.45-17.00
  • Päevakorra kinnitamine;
  • Päevakorra juhi (asejuhataja) ja sekretariaadi valimine;
  • Volikogu valitavatele kohtadele kandidaatide esitamine (kirjalik) kuni 17.00;
  • Presidendi, asepresidendi kandidaatidele küsimuste esitamine (kirjalik) kuni 17.30;
  • Sõnavõttudeks registreerumine (kirjalik) kuni 17.30.
 
17.00-17.15           Valimiste protseduurireeglite kinnitamine, volikogu arvulise koosseisu ja
esindusmäärade otsustamine.
Häältelugemiskomisjoni valimine, laekunud kandidaatide nimekirjad,
valimisprotseduuri selgitamine.
 
17.15-17.35          Vano Allsalu, Elin Kard. Eesti Kunstnike Liit 2016–2018.
 
17.35-17.45          Toomas Johanson. EKL-i 2016–2018 majandusaastate analüüs.
 
17.45-18.15           Sõnavõtud.
 
18.15-18.45          Paus.
                               Hääletussedelite väljavõtmine.
 
18.45-19.30           Presidendi ja asepresidendi kandidaatide debatt ja küsimustele vastamine.
 
19.30-20.00          EKL-i presidendi ja asepresidendi valimised ning EKL-i volikogu valimine.
 
20.00-21.00          Sõnavõtud ja vaba mikrofon.
 
21.00-21.10          Valimistulemuste teatamine, suurkogu lõpetamine.
 
 
NB!
Kui sa ei saa Suurkogul osaleda, täida palun volitus ja delegeeri enda hääl isikule, keda usaldad.
Tee kindlaks, kas volitatav isik osaleb EKL-i Suurkogul, muidu läheb Sinu hääl kaotsi!
Tagasi üles