Kandideerimine presidendi, asepresidendi ja volikogu liikme kohale

Presidendi, asepresidendi ja volikogu liikmete kandidaatide ülesseadmise ja valimise korrast seoses EKLi Suurkoguga 30.04.2019. Üleskutse kandidaatide ülesseadmiseks.
 
Lugupeetud Eesti Kunstnike Liidu liikmed!
 
Käesolevaga teavitab Eesti Kunstnike Liit teid kandidaatide ülesseadmise ja valimise korrast EKLi Suurkogul 30.04.2019 ning kutsub üles kandideerima presidendiks, asepresidendiks ja volikogu liikmeks.
 
1) Presidendiks ja asepresidendiks kandideerimine
Vastavalt EKLi põhikirja p. 28.3 tuleb Presidendiks ja Asepresidendiks kandideerimisel kandidaadid üles seada vähemalt kaks nädalat enne Suurkogu toimumist. Hilisemat ülesseadmist ei arvestata. Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus, millele on lisatud:
  • curriculum vitae (sh hariduskäik, töö- ja juhtimiskogemus, loominguline ja valdkonnaga seotud tegevus),
  • motivatsioonikiri (kuni 1 lk (A4)),
  • visioon Liidu arengust vähemasti järgneva 3 aasta jooksul (kuni 2 lk (A4)) ja kandidaadi nõusolek tema juhatuse liikmeks määramiseks.
 
Eelnimetatud dokumendid tuleb hiljemalt 16.04.2019 kas:
a) saata meiliga digiallkirjastatult ekl [at] eaa.ee või
b) toimetada allkirjastatult kohale EKLi kontorisse (Vabaduse v 6, Tallinn)
 
Kandidaatide ülesseadmise vastavuse EKLi põhikirja punktile 28.3 hindab EKLi volikogu poolt nimetatud komisjon, kuhu kuulub lisaks EKLi juhatuse liikmele (president või asepresident) 2 volikogu liiget. Vajadusel teeb komisjon ettepanekuid Volikogule ja Suurkogule seisukoha võtmiseks.
 
2) Volikogu liikmeks kandideerimine
Vastavalt EKLi põhikirja p. 25.1.2 kuuluvad volikogu koosseisu esindajad Liidu füüsilistest isikutest liikmete hulgast. Vastavalt põhikirja p. 25.2. otsustab volikogu arvulise koosseisu, Liidu füüsilistest liikmetest Volikogu asendusliikmete arvu ja esindusmäärad Suurkogu. Volikogu liikme rolliga kaasnevad seadusest ja põhikirjast tulenevalt oluline vastutus ja kohustused, mida kandidaadid peaksid enne kandideerimist selgelt teadvustama.
 
Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus, millele on lisatud kandidaadi nõusolek tema volinikuks määramiseks. Eelnimetatud avaldust oodatakse soovitavalt mitte hiljem kui 16.04.2019 kas:
a) saadetuna meiliga digiallkirjastatult ekl [at] eaa.ee või
b) toimetatuna allkirjastatult kohale EKLi kontorisse (Vabaduse v 6, Tallinn)
 
Komisjoni poolt kinnitatud presidendi ja asepresidendi kandidaatide poolt esitatud materjalid ning volikogu liikmeks kandideerijate esialgne nimekiri saadetakse EKLi liikmetele posti teel hiljemalt üks nädal enne Suurkogu toimumist, samuti tehakse need elektrooniliselt kättesaadavaks EKLi kodulehel (www.eaa.ee), teavitades liikmeid sellest ühtlasi meili teel. Volikogu valitavatele kohtadele on võimalik esitada kandidaate ka Suurkogu koosolekul kohapeal kuni päevakorras nimetatud kellaajani.
 
Eelregistreerumine (kirjalik) sõnavõttudeks (kuni 5 min) Suurkogu koosolekul toimub kuni 16.04.2019; selleks tuleb teatada sõnavõtu teema ekl [at] eaa.ee. Sõnavõttudeks saab registreeruda ka Suurkogu koosolekul vastavalt päevakorrale.
 
Lisainfot seoses kandidaatide ülesseadmise ja valimise korraga ning EKLi suurkogu korraldusega saate meilides ekl [at] eaa.ee või helistades telefonil 6273630.
 
Tagasi üles