Konkurss Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonna juhataja ametikohale

07.04.2021

Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab välja konkursi korralise ametikoha täitmiseks alates 01.09.2021 kuni 31.08.2026:
 
MÖÖBLIOSAKONNA ÕPPEJÕUD-OSAKONNAJUHATAJA (1,0)  
 
Nõutav on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
 
Eeldame:
- erialast tegevust disaini või konserveerimise/restaureerimise valdkonnas;
- pedagoogilist kogemust kõrgkoolis;
- juhtimiskogemust.
 
Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 30.04.2021 pallasart [at] pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu:
- avaldus rektori nimele;
- elulookirjeldus;
- kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
- osakonna arenguvisioon 2021–2026;
 
kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).
 
Kandidaat esitab avaliku loengu teemal „Mina ja tool“.
 
Täpsem info: personalijuht Maire Arbus, tel 730 9812.
Lisainformatsioon: https://pallasart.ee/korgema-kunstikooli-pallas-moobliosakonna-juhataja-...
 
Tagasi üles