Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkurss

16.12.2019

Konkursi tähtaeg pikendatud 13. aprillini. 
 
Tallinna Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust avalikul üheetapilisel ideekonkursil, mille eesmärk on saada Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekavand: ruumiliselt ja kunstiliselt kõrgetasemeline skulpturaalne objekt, mis moodustab ümbritseva linnaruumiga hästitoimiva ja mõtestatud terviku.
 
Mälestusmärk rajatakse Tallinna, Tammsaare parki, Uue turu platsile, Rahvusooper Estonia poolsele alale.
 
Mälestusmärgi asukoht on inspireeritud vahetus läheduses asuvast Estonia teatrist, praegune Rahvusooper Estonia, millel on Eesti riigi sünniloos tähenduslik maamärk ja paik linnaruumis. Estonia Seltsi ruumides valmistati 1918. aasta esimestel nädalatel ette Eesti Iseseisvuse Manifesti koostamine ning Eesti Vabariigi väljakuulutamine, milles Konstantin Pätsil oli keskne ja juhtiv osa. Võistlusel osalejatel palutakse valida  toodud võistlusalal sobivaim asukoht, millel on potentsiaal – skulpturaalsest mälestusmärgist ja ümbritsevast linnaruumist peaks tekkima seos Konstantin Pätsi tähtsus ja tähendus Eesti omariiklusele kui ka väärindaks linnaruumi tema seostega  koosolemiseks. Asukoha mälestusmärgi paigutamiseks selgitas välja Tallinna Linnavalitsuse moodustatud ajutine komisjon, mille töös osalesid Tallinna Linnavalitsuse, linnaametite, loomeliitude ja linnavolikogu esindajad.
 
Mälestusmärk on plaanis rajada Eesti Vabariigile tähendusliku Tartu rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeva järel – 2020. aastal. Parima asukoha mälestusmärgi paigutamiseks selgitas välja Tallinna Linnavalitsuse kokku kutsutud vastav komisjon,  mille töös osalesid Tallinna Linnavalitsuse, linnaametite, loomeliitude ja kultuuriavalikkuse esindajad.
 
Ideekonkursi võistlusülesande koostas MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tellimusel Eesti Arhitektide Liit. Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seadusest ja käesoleva ideekonkursi tingimustest.
 
Auhinnatud tööde omandiõigus ja varalised autoriõigused lähevad üle hankijale peale auhindade väljamaksmist.
 
Võistlustöö tuleb esitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametisse hiljemalt 13.04.2020 kell 15.00.
 
Hanke viitenumber riigihangete registris on 217604. Link registrisse
 
Tagasi üles