Kuulutati välja Riia 15 Tartu büroohoone kunstikonkurss

04.03.2020

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida ideelahendus 1960.-70. aastate moodsat esindusarhitektuuri esindavasse büroohoonesse Tartus, aadressiga Riia 15.
 
Loodav kunstiteos on planeeritud paigaldada renoveeritava hoone esimese korruse betoonkivist seinale. Taiese eksponeerimisala asub hoone evakueerimiseks mõeldud evakuatsiooniteel, seetõttu on teose tehnika ja materjal piiratud mittepõlevateks materjalideks – klaas, looduslik kivi, keraamika, metall või nende materjalide omavaheline kombinatsioon. Teose loomisel võib kasutada nii tasapinnalist kui ka ruumilist lahendust.
 
1971. aastal ehitatud büroohoone paikneb Tartus Riia ja Pepleri tänava nurgal. Renoveeritavasse hoonesse on planeeritud koondada hetkel Tartu linna eri hoonetes paiknevad Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Tartu talituse, Tervisearengu Instituudi, Sotsiaalkindlustusameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti tööruumid.
 
Žüriisse kuuluvad büroohoone sisearhitekt Kristi Lõhmus, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Gea Sibola Hansen ja Leena Kuutma, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Mariann Raisma ja Hanna-Liis Kont, Riigi Kinnisvara esindajad Kärt Vabrit ja hääletusõiguseta tehniline ekspert Erik Vest.
 
Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 30 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. juuni 2020 kell 15.00. Võistlusjuhendi on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehel www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.
 
Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.
 
Uudisnupp RKAS-i kodulehel: https://www.rkas.ee/et/uudised/riigi-kinnisvara-kuulutas-valja-tartu-bur...
Infot käimasolevate protsendikunsti konkursside, juba tellitud teoste, näituste ja infotundide kohta leiate: https://www.facebook.com/protsendikunst
 
Lisainfo:
Sixten Heidmets
ruumilahenduste projektijuht
Tel: +372 520 5767
Tartu mnt 85, 10115 Tallinn
www.rkas.ee
Tagasi üles