Loovisiku stipendiumi konkurss

03.02.2020

Kunstnike Liidu liikmetel on võimalik taotleda loovisiku stipendiumi loometegevuseks ja enesetäienduseks. Stipendiumi taotlemiseks palume esitada sisuliste põhjendustega avaldus (planeeritud eesmärk, tegevused, tulemus jm) 31.03.2020.
 
Eraldatavad loovisiku stipendiumid:
stipendiumi suurus á 250 eurot, välja jagatakse 20 stipendiumi
stipendiumi suurus á 500 eurot, välja jagatakse 20 stipendiumi.
 
Stipendiumi saaja kohustub kasutama stipendiumi sihipäraselt. Stipendiumi saaja kohustub kasutusaja lõppedes kuu aja jooksul esitama stipendiumi kasutamise aruande.
 
EKL stipendiumi komisjon teeb otsuse aprillikuu jooksul. Tulemustest teavitatakse meili teel.
 
Stipendiumi ei eraldata juba toimunud projektidele. Stipendiumi ei eraldata Kunstnike Liidu võlglastele (liikmemaks, muud nõuded).
 
Lisainfo:
Mari-Liis Tammi
E-post: mari-liis.tammi [at] eaa.ee
Tagasi üles