Räägime kunstipoliitikast #3: töötasud!

12.09.2019

23. septembril kell 17.00 - 19.00
Eesti Kunstiakadeemia ruumis A301
 
Head kolleegid!
Kutsume taaskord ühisele arutelule kunstipoliitika üle. Talvel kogunesime, et kaardistada ja analüüsida valdkonna probleemkohti.
Seekord võtame fookusesse ühe põletava küsimuse ja keskendume ainult sellele – räägime töötasudest. Kuidas kehtestada kunstivaldkonnas töötasude standardid, mis rahuldaksid kunstnikke ja vabakutselisi kunstitöötajaid? Millised need normid olema peaksid ja kuidas neid välja arvutada? Milliseid valdkondlikke kokkuleppeid säärased standardid nõuaksid? Kes ja kuidas peaks neid kokkuleppeid saavutama ning ellu viima?
 
Ürituse käik:
* Alustuseks anname lühikese sisendi ja tutvustame kunstivaldkonnas käibivaid töö tasustamise mudeleid, millest tasuks Eestiski eeskuju võtta. Räägime MU kokkuleppest Rootsis, W.A.G.E. sertifikaadist New Yorgis ja Kanada töötasu mudelist. Räägime kõigi kolme näite najal lahti, kuidas arvutatakse soovituslikke töötasu summasid ja kuidas motiveeritakse kunstiinstitutsioone töötasusid maksma. Lisaks anname ülevaate olukorrast Eestis ja kaardistame, millises ulatuses maksavad töötasusid siinsed kunstiinstitutsioonid.
* Järgneb ühine arutelu, mille käigus püüame välja töötada Eesti kontekstile sobiliku ettepaneku töötasude miinimumstandardite kehtestamiseks. Peame üheskoos nõu, kuidas säärase ettepanekuga edasi liikuda.
 
Arutelule on oodatud kõik, keda kunstipoliitilised küsimused puudutavad ja huvitavad.
 
FB üritus asub siin: https://www.facebook.com/events/499573214153094/
 
NB! Kui asud Tallinnast eemal, aga soovid siiski arutelul osaleda, siis on võimalik teha seda skaibikõne teel. Palun võta meiega sel juhul eelnevalt ühendust.
Ürituse korraldajad on Maarin Mürk ja Airi Triisberg.
 
Kohtumiseni!
Tagasi üles