Residentuur Kanadas

19.02.2020

Kutse kandideerimiseks residentuuri Kanadas
Eesti Kunstnike Liidu kunstnike vahetusprogramm Kanadas pakub Eesti professionaalsele visuaalkunstnikule võimaluse koguda uusi kogemusi inspireerivas kunstistuudios Hamiltoni Puuvillatehases / Cotton Factory (www.CottonFactory.ca) Ontario provintsis Kanadas Hamilton, Ontario, CANADA nelja nädala vältel 2020. aasta oktoobris.
 
Avalduste tähtaeg: 31. mai 2020
 
Kunstnike vahetusprogrammi eesmärgiks on tugevdada Eesti ja Kanada vahelisi kultuurisidemeid, andes Eesti kunstnikele võimaluse töötada Kanadas ja kohtuda kunstnikega tegevuste rohkes Hamiltoni kunstilinnakus. Programm on Eesti Kunstnike Liidu ja Hamiltoni Kunstinõukogu partnerprogramm ning seda rahastab Cotton Factory. Aastal 2019 viibis residentuuris Hamiltoni Puuvillatehases Kai Kaljo, 2018 Peeter Laurits ja aastal 2017 Marko Mäetamm, vahetusprogrammi raames resideerus 2018. aasta sügisel Tallinnas Kanada kunstnik Tor Lukasik Foss ja 2019. aastal Tyler Tekatch.
 
Mida pakub programm?
 
Vahetusprogramm annab kunstnikule võimaluse professionaalseks ja loominguliseks arenguks kunstilinnakus, uute tutvuste ja kontaktide sõlmimiseks koostöös Hamiltoni Kunstinõukogu ja Cotton Factory'ganing võimaldab resideeruval kunstnikul erinevate kohtumisõhtute ja loengute kaudu tutvustada enda loomingut ja kunstnikupositsiooni kolleegidele ning Kanada kunstiprofessionaalidele.
 
Residentuuriga kaasneb 500 Kanada dollari (327 EUR) honorar, majutus ja stuudio. Samuti katab Cotton Factory sõidukulud Tallinn-Kanada-Tallinn ja toetab kunstnikku töövahendite ostmisel 300-500 Kanada dollari ulatuses.
 
Stuudio asub Puuvillatehases, mis on 1900. aastal ehitatud vabrik Hamiltoni linnasüdames. Puuvillatehas on loomemajanduse keskus, kus tegutsevad erinevad töökojad ja väikesed tootmisettevõtted ning kunstnikud. Puuvillatehas on loominguliseks koduks enam kui sajale üürnikule, kelle hulgas on kujutavaid kunstnikke, fotograafe, disainereid, kuraatoreid, keraamikuid, tekstiilikunstnikke ja ka käsitöölisi.
 
Kes võiks oma avalduse esitada?
 
Programm on suunatud professionaalsetele Eesti kunstnikele, kes on huvitatud panuse andmisest Eesti kultuuri edendamisele Kanadas avalike loengute, loomingu tutvustamise ja erinevate kohtumiste kaudu.
Taotleja:
·         Taotleja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või alaliselt resideeruma Eestis.
·         Taotleja peab olema professionaalse kunstnikuna tegev olnud vähemalt 10 aastat.
·         Taotleja peab suutma iseseisvalt töötada ja oskama tõhusalt suhelda inglise keeles.
·         Taotleja peab olema Eesti Kunstnike Liidu liige.
 
Taotlus (kohustuslik esitada inglise keeles):
 
1. Kaaskiri: Kirjeldage enda loomingulist tegevust, tulevikuplaane ja eesmärke. Kirjeldage vabas vormis, miks soovite Kanada kunstnike programmiga liituda ja millist mõju võib see Teie loomingulisele tegevusele avaldada;
2. Kunstnikupositsioon: Kirjeldage lühidalt enda loomingu kontseptuaalset alust ja selle seotust laiema kontekstiga;
3. Elulugu: Esitage enda lühibiograafia või CV;
4. Portfoolio: Lisage taotlusele kodulehekülje aadress või portfoolio pdf formaadis. Portfoolio peab sisaldama vähemalt viie tervikliku projekti kirjeldust, andmeid ja visuaalset materjali.
 
NB! Saatke taotlus hiljemalt 31.05.2020 e-posti aadressile ekl [at] eaa.ee, lisades e-kirja teemareale Residentuur Kanadas.
 
Tagasi üles