Stipendium loometegevuseks ja enesetäienduseks

14.03.2019

Eesti Kunstnike Liidu liikmetel on võimalik taotleda loovisiku stipendiumi suurusega 250 või 500 eurot loometegevuseks ja enesetäienduseks. Taotluste tähtaeg 31.03.2018.

2019. aastal jagatakse välja:
40 stipendiumi suurusega 250 eurot
10 stipendiumi suurusega 500 eurot

Stipendiumi taotlemiseks palume esitada sisuliste põhjendustega (planeeritud eesmärk, tegevused, tulemus jm) avaldus hiljemalt 31.03.2018. Stipendiumi saaja kohustub kasutama stipendiumi sihipäraselt. Stipendiumi saaja kohustub kasutusaja lõppedes kuu aja jooksul esitama stipendiumi kasutamise aruande.

EKLi stipendiumikomisjon teeb otsuse aprillikuu jooksul. Tulemustest teavitatakse meili teel.

Stipendiumi ei eraldata juba toimunud projektidele ega EKLi võlglastele (liikmemaks, muud nõuded).

Lisainfo Mari-Liis Tammi mari-liis.tammi [at] eaa.ee

Tagasi üles