Võrumaa Kutsehariduskeskus otsib konkursiga kunstiteost

04.11.2019

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Arnold Matteuse projekti järgi 1952. aastal ehitatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse peamaja suurimasse saali. Hoone paikneb Võru maakonnas, Väimela alevikus, Kooli tee 1.
 
Otsitav ideelahendus võiks lähtuda Võrumaa Kutsehariduskeskuse arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale, loodava taiese tehnika ja materjal on vaba.
 
Žüriisse kuuluvad Võrumaa Kutsehariduskeskuse hoone sisearhitekt Aita Teigar, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mihkel Ilus ja Vano Allsalu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Kadi Polli ja Kati Ilves, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Janek Kivilaid Riigi Kinnisvarast.
 
Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 27 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 600 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.
 
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2020 kell 15.00. Võistlusjuhendi leiad Riigi Kinnisvara kodulehelt www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.
 
Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.
 
Uudisnupp RKAS-i kodulehel: https://www.rkas.ee/et/uudised/vorumaa-kutsehariduskeskus-otsib-konkursi...
Infot käimasolevate protsendikunsti konkursside, juba tellitud teoste, näituste, infotundide kohta leiate: https://www.facebook.com/protsendikunst
Tagasi üles