Breadcrumb

Eesti Kunstnike Liit 101

14.03.2023

Eesti Kunstnike Liit taastas 2022. aasta detsembris õigusliku järjepidevuse 14.03.1922 registreeritud Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühinguga (EKKKÜ) ja määratleb sellest tulenevalt EKL uue asutamisajana 14. märtsi 1922.

Liidu erakorraline Suurkogu muudatuse viimiseks liidu põhikirja ja 101. sünnipäeva vastuvõtt toimuvad juba sel pühapäeval Estonia kontserdisaalis.  

Eesti Kunstnike Liit on 998 liikme (seisuga 14.03.2023) ja 18 alaliiduga Eesti üks suuremaid loomeliite. Liidu eesmärgiks on kunstivaldkonna arendamine, kunstnike, kuraatorite, kunstiteadlaste ja kunstitöötajate huvide kaitsmine ning loomingulise tegevuse toetamine. Liit osaleb kultuuripoliitika kujundamisel ja valdkondlikes arendustegevustes ja on Eestis suurima professionaalsetele kunstnikele suunatud kunstitaristu valdaja ja arendaja ning produktsiooni- ja esitluskeskkondade pakkuja tegevkunstnikele.

Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühing asutati Tallinnas 1922. aastal Eesti kutselisi kunstnikke ühendava keskorganisatsioonina. Esimesed sammud Peterburis kunsti õppinud eesti soost kunstnike ühendamiseks tegid Noor-Eesti rühmitus Tartus ning Kunsti Selts Tallinnas. Aastatel 1912–1922 korraldati aktiivsemate kunstnike eestvedamisel mitmeid näitusi, üha teravamaks osutus vajadus organiseeruda; 1918. aastal asutati Tartus kunstiühing Pallas.

1919. aastal kutsusid Anton Starkopf, August Jansen, Ado Vabbe, Roman Espenberg ja teised kokku Eesti kunstnike I ülemaalise kongressi, kus teoreetiliste küsimuste kõrval arutati ka majanduslikke ning erialase tööga seotud muresid. Eesti kunstnike II ülemaalisel kongressil 1921. aasta sügisel tehti komisjonile, kuhu kuulusid Peet Aren, Jansen, Espenberg, Johannes Greenberg ja Rudolf Sepp, ülesandeks töötada välja kunstnike ühingu põhikiri. Valminud põhikirja raskuspunktiks oli kunstnike kutsehuvide kaitsmine ja kunstikultuuri levitamine. EKKKÜ põhikiri registreeriti Tallinna-Haapsalu rahukogus 14.03.1922.

EKKKÜ-st kujunes suurim Eesti kunstnikke ühendav ja riigi poolt partnerina tunnustatud kunstnike organisatsioon. EKKKÜ likvideeriti 1940. aasta riigipöörde järel koos teiste seniste kunstiorganisatsioonidega. 4.01.1943 asutati Nõukogude valitsuse korraldusel Jaroslavli, Teise maailmasõja tagalasse koondatud kunstnike poolt seal Eesti Nõukogude Kunstnike Liit (ENKL). Seda nime kandis organisatsioon 1957. aastani, mil nimetati ümber ENSV Kunstnike Liiduks. Eesti Kunstnike Liiduna tegutsetakse alates 1990. aastast.

Vaata ka: www.eaa.ee

Back to top