Kunstnikupalk

Eesti Kunstnike Liidu president Vano Allsalu ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Karl Martin Sinijärv kuulutasid koostöös Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga 2. novembril 2015 ametlikult välja esimesed kunstniku- ja kirjanikupalga konkursid. Kultuuriminister Indrek Saar ja loomeliitude esindajad tutvustasid ühisel pressikonverentsil konkursside tingimusi ja hindamiskriteeriume ning kutsusid loomeinimesi üles kandideerima.
 
Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus.
 
Alates 2019. aasta algusest suurenes kunstnikupalga saajate arv ja palga suurus. Kultuuriministeerium suurendas kunstniku- ja kirjanikupalga eelarvet, nii et tulevikus oleks igal aastal palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku. Aastal 2019 võib öelda, et kunstnikupalga meede on ennast siiani igati õigustanud ja loodame eduka koostöö jätkumist ning palgasaajate arvu järkjärgulist suurendamist koostöös Eesti Kultuuriministeeriumiga.
 
Kunstnike liit kuulutab avaliku konkursi kunstnikupalgale kandideerimiseks välja iga kalendriaasta oktoobrikuu jooksul.
 
Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks:
 
•        Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises
          tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad
          järgneva kolme aasta jooksul  pühenduda erialasele loometööle.
•        Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
•        Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja
          tööluba.
 
Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada:
 
•        loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja
meediakajastustest;
•        viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstnikupositsiooni;
•        avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme järgneva aasta loominguliste
eesmärkidega.
 
Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
 
•        eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
•         taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
•         taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
•         kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis;
•         mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.
 
Konkursi võitjatega sõlmib kunstnike liit lepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate. Kunstnikupalga suurus arvestati aastatel 2016‒2018 komisjoni otsusele eelneva aasta keskmise palga kogukulu järgi, alates aastast 2019 on palga suuruseks 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk.
 
Kunstnikupalk 2016‒2018
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2015 laekus liidule 73 taotlust. 16.12.2015 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum), Anders Härm (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum) ja Kadri Laas (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele: Kaido Ole, Marge Monko, Kris Lemsalu, Mark Raidpere ja Anu Vahtra.
 
Kunstnikupalk 2017‒2019
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2016 laekus liidule 41 taotlust. Kultuuri-ministeeriumi poolt eraldatud kolmele kunstnikupalgale lisas liit neljanda kunstnikupalga omavahenditest. 09.12.2016 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum) ja Kadri Laas (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele: Dénes Farkas, Kiwa (Jaanus Kivaste), Flo Kasearu ja Jaanus Samma.
 
Dénes Kalev Farkas on Tallinnas elav ja töötav eesti-ungari postkontseptualistlik fotokunstnik. Farkase teoste läbivaks jooneks on alates 2000. aastate teisest poolest olnud eesmärk redutseerida vaadeldav sotsiaalne struktuur võimalikult lakoonilise fotot ja pildiallkirja ühendava esitlusmudeli kujule. 2013. aastal esindas Dénes Farkas Eestit Veneetsia kunstibiennaalil. Farkas soovis kunstnikupalga toel süvendatult keskenduda ning jätkata seniseid praktikaid ja lähtuvalt projektidest leida koostöövõimalusi uute kuraatorite ja galeristidega.
 
Kiwa (Jaanus Kivaste) on eesti kunstnik, helilooja, kuraator ja literaat. Õppis Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri ja Tartu Ülikoolis filosoofiat. Alates 1990. aastate algusest on ta praktiseerinud eksperimentaalse interdistsiplinaarse kunstnikuna ja sünteesinud erinevaid valdkondasid nagu tegevuskunst, tekst, heli, visuaal ja organisatoorne tegevus. Kiwa soovis kunstnikupalga toel keskenduda loomingus ruumi mõistele tänapäevases tähenduses ja selle interdistsiplinaarsetele väljunditele.
 
Flo Kasearu on kunstnik, kes seob oma loomingus tegevuskunsti praktikaid video, foto, maali ja installatsiooniga. Peamiselt huvitavad Kasearu avalik ruum ja ühiskonda puudutavad teemad. 2013. aastal asutas ta Flo Kasearu Majamuuseumi, mis on igapäevaselt ümberkujunev koha- ja teemaspetsiifiline ekspositsioon kunstniku loomingust tema kodu kahel korrusel, pööningul, keldris ja sisehoovis. Kasearu soovis kunstnikupalga toel keskenduda erinevatele projektidele – kogumik loomingust, erinevad isik-ja ühisnäitused ning residentuurid.
 
Jaanus Samma õppis Eesti Kunstiakadeemias graafikat ja vabade kunstide magistrantuuris, täiendades end 2006 École superieure Estienne des Arts et Industries graphiques'is ja 2007 Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes'is Prantsusmaa. Alates 2011. aastast õpib kunsti ja disaini doktoriõppes. 2015. aastal esindas Eestit 56. Veneetsia kunstibiennaalil. Samma töötab kõikide kaasaegse kunsti meediumitega installatsioonist ja videost ehete ja kudumite kujunduseni. Lisaks kunstnikutööle on Samma kujundanud ning koostanud kümneid näituseid ja kunstiraamatuid. Kunstnikupalga toel soovis Samma jätkata tulevaste näituseprojektide ettevalmistamist ja edasi arendamist.
 
Kunstnikupalk 2018‒2020
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2017 laekus liidule 37 taotlust. 15.12.2017 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Signe Kivi (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja) ja Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele Edith Karlson, Tanja Muravskaja ja Tõnis Saadoja.
 
Edith Karlson on Tallinnas elav ja töötav skulptor. Karlson on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala bakalaureuse- ja magistriõppe. Aastal 2006 võitis Karlson Eesti Kunstiakadeemia Noore Kunstniku preemia ja 2015. aastal Köler Prize publikupreemia. Karlsoni skulptuurilooming kujutab peamiselt loomi ja inimesi ning käsitleb üldinimlikke probleeme, ühiskonna pealiskaudsust, obsessiivsust ja egoismi. Tema skulptuurid valmivad segatehnikas, sidudes klassikalisi ja ebatraditsioonilisi materjale. Karlsonil on olnud hulk isik- ja ühisnäituseid nii Eestis kui välismaal. Aastal 2010 oli ta välispraktikal Leonardo da Vinci rahvusvahelise programmi raames Berliinis Veronica Brovalli assistendina. Aastal 2015 tegi Karlson koostööd Sarah Lucasega Lucase isiknäituse „I Scream Daddio” jaoks Veneetsia Biennaali Briti paviljonis. Karlson soovis kunstnikupalga toel keskenduda erinevatesse töös olevatesse projektidesse – isik- ja ühisprojektid ning residentuurid.
 
Tanja Muravskaja on Tallinnas elav ja töötav fotokunstnik. Muravskaja on hariduse omandanud Eesti Kunstiakadeemia fotokunsti osakonnas aastatel 2002‒2010 ja jätkab õpinguid Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis. Ta on täiendanud end Westminsteri Ülikoolis aastatel 2004–2005 ja õppinud ajakirjandust Tallinna Ülikoolis. Alates 2007. aastast on tal olnud kümmekond isiknäitust nii Eestis kui välismaal. Muravskaja on üks järgmise aasta Köler Prize’i nominentidest. Peamiselt foto- ja videoportree žanris töötav Muravskaja käsitleb loomingus identiteediproblemaatikat globaalsel „postideoloogilisel“ ajastul, nii rahvusüleseid kui ka etnosekeskseid küsimusi külma sõja järgses postsovetlikus ruumis. Muravskaja soovis kunstnikupalga toel süvendatult jätkata töös olevaid projekte – erinevad isik- ja ühisnäitused ning trükised.
 
Tõnis Saadoja on Tallinnas elav ja töötav maalikunstnik. Ta lõpetas Eesti Kunstiakadeemia 2004. aastal maali erialal ja kaitses 2006. aastal magistrikraadi Ida-Londoni ülikoolis Inglismaal. Peamiselt fotorealistliku maalijana tuntud kunstniku loomingusse kuuluvad ka fotoinstallatsioonid ning 2011. aastal ilmunud raamat „Urmas Ploomipuu valge maja” ning laemaal Teater No99-s. Saadoja loomingu moodustavad fotograafilisel kujutisel põhinevad maaliseeriad, mis seovad mehaanilise kujutise maalitehnilise konteksti ja esitusviisiga. Saadojat huvitab võrdluse tekitamine erinevate foto ja maalitehnikate vahel, kus kompaktne tulemus laiendab valitud temaatilist konteksti. Saadoja on pälvinud kolmel korral Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2006, 2008, 2012), Köler Prize’i publikupreemia (2011), Kristjan Raua nimelise kunstipreemia (2013) ning Konrad Mägi preemia (2015). Saadoja soovis kunstnikupalga toel tegeleda süvenenumalt loominguga.
 
Kunstnikupalk 2019‒2021
Avalduste esitamise tähtajaks 5.11.2018 laekus liidule 48 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Signe Kivi (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Sten Ojavee (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja) ja Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga kunstnikele Jass Kaselaan, Jüri Kask, Marko Mäetamm, Kärt Ojavee, Laura Põld.
 
Jass Kaselaan on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, keda võib pidada üheks Eesti noorema põlvkonna tunnustatumaks skulptoriks. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli, Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri osakonna magistriõppe ja on täiendanud end Imatra Kõrgemas Kunstikoolis ja Berliinis, Emil Holmeri ja Veronica Brovalli ateljees. Jass Kaselaanele on omistatud Köler Prize’i peapreemia (2014), Kristjan Raua preemia (2014) ja Anton Starkopfi nimeline skulptuuri aastapreemia (2011). Kaselaane projekte iseloomustab installatsioonide totaalsus, mis on samas läbi mõeldud pisimagi detailini, arvestades valitud teemat ja projekti toimumispaigana kasutatavat ruumi. Kaselaane peamisteks väljendusvahenditeks on skulptuuri-, ruumi- ja heliinstallatsioonid, milles kunstnik kasutab esmapilgul lihtsaid, vaid visuaalsele kogemusele või materjaliga seotud emotsioonidele tuginevaid lahendusi.
 
Jüri Kask on õppinud Tartu Kunstikoolis kunstilist kujundamist ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maalikunsti. Näitustel osaleb Jüri Kask alates 1965. aastast ja on siinses maalikunstis üks järjekindlamaid geomeetrilise abstraktsiooni järgijaid. Lisaks enam kui neljakümnele isiknäitusele on Kask osalenud paljudel ühis- ja kuraatori-näitustel Eestis ja välisriikides. Aastal 1992 omistati talle Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Kristjan Raua nimeline kunstipreemia, 2005. aastal Sadolini kunstipreemia, 2009. aastal Ado Vabbe nimeline kunstistipendium ning käesoleval aastal Konrad Mäe nimeline preemia. Jüri Kask on intellektuaalne maalikunstnik, kelle mõttemustrite visualiseeringud on ülimalt esteetilised, teravalt nüüdisaegsed ja rafineeritult teravmeelsed. Jüri Kask on modernistlikust traditsioonist lähtuv ja modernismi väärtuseid postmodernistlikule vaatajale vahendav kunstnik, kelle kompromissitu kunstnikupositsioon ja isikupärase käekirjaga maalilooming on püsinud siinse maalikunsti nö eesliinil juba alates 1970. aastatest.
 
Marko Mäetamm on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia 1994. aastal magistrikraadiga ja täiendanud end Swedish Royal Art High Schoolis trükitehnoloogiate alal. Ta on töötanud Eesti Kunstiakadeemias meistri, õppejõu ja dekaanina. Alates 2010. aastast töötab vabakutselise kunstnikuna. Mäetamm on olnud Eesti kunstiareenil väga edukas kunstnik juba viimased veerandsada aastat, esindanud Eestit Veneetsia Biennaalil aastatel 2003 ja 2007 ning on pälvinud aastate jooksul mitmeid auhindu ning preemiaid. Lisaks arvukatele isiknäitustele on ta välja andnud projektidel ja loomingul põhinevaid trükiseid ning osalenud aastate jooksul paljudel grupinäitustel ja ühisprojektides. Loomingus käsitleb Mäetamm isikliku ja ühiskondliku sfääri halle kokkupuutealasid, lähtudes peamiselt autobiograafilistest ja igapäevastest kogemustest, jagades vaatajatega enda hirme, kahtlusi ning sageli ka mõningast peataolekut.
 
Kärt Ojavee on doktorikraadiga disainer, kunstnik ja õppejõud. Tema loomingus kohtuvad kaasaegsed tehnoloogilised uuendused ja tekstiilikunst, mille praktilisse ja teoreetilisse arengusse Ojavee mitmekülgselt panustab. Tema installatsioone on eksponeeritud näitustel maailma eri paigus. Alates 2014. aastast on ta Eesti Kunstiakadeemia Sisearhitektuuri osakonna teadur ning on keskendunud eksperimen-taalsete materjalide uurimisele. Ojavee viimase aja projektide ja näituste hulka kuuluvad näitus „Save As” Temnikova & Kasela Galeriis koostöös Johanna Ulfsakiga (2018), teos “58.595272,25.013607” VI Artishoki Biennaalil (2018) ning kostüümid ja lavakujundus koostöös Edith Karlsoniga Peeter Jalakase etendusele „Eesti mängud. TÖNK (2018).
 
Laura Põld on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia 2007. aastal keraamika erialal ja Tartu Ülikooli 2010. aastal maali erialal. Põld on lisaks arvukatele isiknäitustele osalenud paljudel rahvusvahelistel grupinäitustel ja ühisprojektides ning täiendanud end paljudes nimekates residentuurides. Teda on tunnustatud mitmete auhindade ja stipendiumitega – Eduard Wiiralti stipendium (2008), Ado Vabbe stipendium (2013), Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (2014) ja Köler Prize’i grand prix (2016). Laura Põld on kunstnik, kes loob peamiselt maaliesteetilisi keskkondi ja tema teosed sünnivad tekstiili, puidu, leidobjektide, keraamika ning video ühendamisel. Loomingus käsitleb Põld peamiselt kohataju ja selle loomist, kasutades näituseruumi spetsiifikat ning materjalitundlikke ja jutustavaid elemente. Ta peab oluliseks lisaks materjalivalikule ka selle ajaloolist konteksti, rakendades traditsioonilisi käsitöötehnikaid, nagu (primitiiv)keraamika ja tikand.
 
Kunstnikupalk 2020‒2022
Avalduste esitamise tähtajaks 4.11.2019 laekus Eesti Kunstnike Liidule 53 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu poolt kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Tamara Luuk (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja kunstnik Kaido Ole (kunstnikupalga pälvinu aastatel 2016–2018) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga aastateks 2020‒2022 kunstnikele Merike Estna, Raul Keller, Karel Koplimets, Paul Kuimet ja Kristina Norman.
 
Merike Estna (1980) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kes on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ning Goldsmithi kolledžis Londonis. Merike Estna looming toetub maaliprotsessi uurimisele, mille kaudu ta läheneb kunstile kui elu lahutamatule osale. Estna kunstipraktika märksõnaks maalikunstis on ebatavalised mustrid ja värvikombinatsioonid, mis laenavad sageli ainest tarbekunstist.
2014. aastal pälvis Estna Konrad Mäe preemia ning on rahvusvaheliselt üks aktiivsemaid Eesti kunstnikke. Estna teosed kuuluvad lisaks arvukatele kodumaistele ja rahvus-vahelistele erakogudele ka Kumu kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudesse.
 
Raul Keller (1973) on alates 1990. aastatest tegelenud erinevate interdistsiplinaarsete kunstipraktikatega ‒ heliinstallatsioon, performance, foto, DIY-kultuur, tekst, video- ja radiofooniline kunst. Tema loomingu väljunditeks on olnud lisaks isiknäitustele raadiokunsti kontsertetendused LokaalRaadioga ja vabaimpro müraduo Post Horn. Keller on esinenud angloameerika artistina Paul Cole, esitades burleskset americanat. Keller on ka Muusika ja Kunsti Dünaamilise Koondise (MKDK) asutajaliige ja juhataja ning osaleb kunstirühmituses MIMproject. Ta on ka raadiokunstifestivali „Radiaator” asutaja koos Katrin Essensoniga. Tema teoseid on lisaks mitmetele erakogudele Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudes.
 
Karel Koplimets (1986) on kunstnik, kes töötab narratiivsete installatsioonidega, huvitudes teemadest nagu konspiratsiooniteooriad, kuritegevus, hirmumehhanismid, paranormaalsed fenomenid ja paranoiad. Tema töid võib iseloomustada ka sõnadega juurdlus ja juhtumianalüüs. Koplimets on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistriõppe ja täiendanud end fotograafia erialal Praha Etenduskunstide Akadeemias. 
Koplimets on kunstnike kollektiivi Visible Solutions OÜ liige ja on osalenud paljudel näitustel Eestis ja mujal. Tema teoseid on Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi, Kiasma nüüdiskunstimuuseumi ja Musée de l’Elysée kogudes.
 
Paul Kuimet (1984) on kunstnik, kes töötab fotograafia ja 16-mm filmiga ruumiinstallatiivses võtmes. Tema loomingut iseloomustab tehnikale ja tehnilisele vahendatusele omane vaatamisviis. Kuimetit huvitavad nii ikoonilised modernistlikud hooned ja objektid kui ka kaasaegsed mitte-kohad, mis võivad küll endas kanda visuaalseid vihjeid 20. sajandi avangardidele nii kunstis kui arhitektuuris, kuid on nendest utoopilistest aspiratsioonidest ja tähendustest nüüdseks täielikult tühjendatud.
Kuimet on õppinud fotograafiat ja videokunsti Eesti Kunstiakadeemias, Helsingi Disaini- ja Kunstiülikoolis (TaiK), Balti Filmi- ja Meediakoolis ning Ida-Londoni Ülikoolis. Ta on end täiendanud Väino Tanner Fondi, Espace Photographique Contretype’i, Atelierhaus Salzamti ja WIELS-i Kaasaegse Kunsti Keskuse residentuurides.
 
Kristina Norman (1979) on kunstnik, kelle interdistsiplinaarset loomingut iseloomustab huvi identiteedi, mälu ja avaliku ruumi suhte vastu. Norman on võrdselt tegev nii kaasaegse kunsti kui dokumentaalfilmi alal. Norman on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika erialal ja kunsti magistriõppe. Ta esindas 2009. aastal Eestit 53. Veneetsia kunstibiennaalil projektiga „After-War“. Normani värskeimad teosed tegelevad migratsiooni valupunktidega, keskendudes mälule ja avalikule arvamusele ning kasutavad  uurimuspõhise kunsti performatiivseid väljendusviise. Norman on resident-kunstnik Itaalia vanimal kaasaegsete etenduskunstide festivalil „Santarcangelo dei Teatri“.
 
Kunstnikupalk 2021‒2023
Avalduste esitamise tähtajaks 16.11.2020 laekus Eesti Kunstnike Liidule 50 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Laura Toots (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja kunstnik Marko Mäetamm (kunstnikupalga pälvinu aastatel 2019–2021) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2021‒2023: Eike Eplik, Anders Härm, Tiina Sarapu, Jevgeni Zolotko, Sigrid Viir.
 
Eike Eplik (1982) on skulptor ja installatsioonikunstnik, kes kasutab loomingus loodusest pärit motiive ja skulptuuritehnikaid klassikalisest kipsivalust paberi- ja puiduassamblaažide ning leidobjektideni, lähtudes teoste loomisel improvisatsiooni põhimõtetest.
Eplik on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuri erialal ja Eesti Kunstiakadeemia magistriõppe skulptuuri osakonnas. Õpingute ajal täiendas ta end praktika raames eri kunstnike juures Saksamaal ja Soomes. Eplik töötab Tartu Lastekunstikoolis õpetaja ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis õppejõuna. Teda on tunnustatud Eduard Wiiralti nimelise ning Ado Vabbe nimelise stipendiumiga. Eplik pälvis 2012. aastal festivali ART IST KUKU NU UT noore kunstniku produktsioonistipendiumi ja 2015. aastal oli ta Sadolini kunstipreemia nominent. Vaata ka: https://eikeeplik.ee
 
Anders Härm (1977) on kunstiteadlane, kuraator ja õppejõud. Härm on kõrghariduse omandanud Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudis. Ta on vabakutseline kuraator ja lektor ning kuraatoriõppe õppekava juht Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis.
Ta on üks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) asutajatest ja juhatuse liige ning oli aastatel 2009–2015 selle tegevjuht. Aastatel 2002–2012 töötas Härm Tallinna Kunstihoones kuraatorina.
Hiljutistest kuraatoritöödest võib esile tuua 2020. aastal Kumu kunstimuuseumis toimunud Ando Keskküla retrospektiivnäituse „Tehnodeelia ja tegelikkus“, 2019. aastal EKKM-is toimunud rahvusvahelise grupinäituse „Xenos“ ja 2018. aastal koos Eha Komissaroviga kureeritud ajaloolise ülevaatenäituse „Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]“ Kumu kunstimuuseumis. Lisaks Eestile on ta kureerinud projekte ka Saksamaal, Sloveenias, Norras ja Soomes ning Eesti rahvuspaviljoni Veneetsia arhitektuuribiennaalil (2000; koos Tarmo Maistega) ja kunstibiennaalil (2003).
Ta on NU Performance Festivali kaasasutaja (koos Priit Rauaga). 2009. aastal avaldas ta essee- ja tekstikogu „Semionaudi päevaraamat“. Ta on lavastanud ka kolm soololoengut, töötanud dramaturgina, kirjutanud kaastöid kultuuriajakirjadele ja teinud dokumentaalfilme.
 
Tiina Sarapu (1971) on klaasikunstnik, kelle loomingus on klaas installatsioonide ja skulptuuride loomise peamine materjal ning ruumilise vormi looja, vahendamaks ideid peegelduste, läbipaistvuse ja lihtsa lehtklaasi ruumiliseks vormimise abil.
Tiina Sarapu on õppinud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas, mille lõpetas 1996. aastal magistrikraadiga. Aastatel 1996‒2003 töötas Sarapu Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas õppejõuna ja aastatel 2003‒2017 dotsendina. Alates 2017. aastast töötab Sarapu vabakutselise kunstnikuna.
Ta on osalenud paljudel näitustel, sümpoosionidel ja töötubades nii kodu- kui ka välismaal. Tema teoseid on muuseumide ja erakogujate kollektsioonides. Sarapule on omistatud aunimetus „Tunnustatud klaasikunstnik 2004–2005”, „Tunnustatud klaasikunstnik 2018‒2019“, Kristjan Raua preemia 2007. aastal ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2019. aastal. Ta on pälvinud tunnustust ka mitmetel rahvusvahelistel klaasikunsti konkurssidel. Sarapu on loonud mitmeid kohaspetsiifilisi installatsioone, ta on teostanud klaasmaterjalis mitmeid väärikaid auhindu. Kunstnikutöö kõrvalt on Sarapu kureerinud ka mitmeid näitusi. Vaata ka: https://tiinasarapu.ee
 
Jevgeni Zolotko (1983) on kunstnik, kelle loomingu keskmes on verbaalse ja ainelise materjali vahekord. Oma ruumispetsiifiliste installatsioonidega toob ta esile inimloomuse universaalseid jooni. Zolotkot huvitab kultuuri ja religiooni kaudu põlvest põlve edasi kantud tunnetus ja maha surutud alateadvus ja ta kaevub oma loomingus ühise teadvuse eelsesse minevikku.
Jevgeni Zolotko on kõrghariduse omandanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri erialal. Tema loomingulist tegevust on tunnustatud 2011. aastal Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi Köler Prize'i preemiaga, Anton Starkopfi nimelise skulptuuripreemiaga 2012. aastal, Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga 2013. aastal, Tartu Kultuurikandja nominendi aunimetusega 2016. aastal ning ajakirja Akadeemia kunstiauhinnaga 2016. aastal. Alates 2017. aastast on Zolotko õppejõud Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnas ning Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri- ja installatsiooniosakonnas. Tema teoseid on Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudes ning erakollektsioonides.
 
Sigrid Viir (1979) on foto- ja installatsioonikunstnik. Kunstnikuna töötab ta sageli sotsiaalsete kokkulepete, ühiskonda raamivate moraalinormide ja -reeglitega, tegeledes samal ajal foto kui vahendi olemuse ning selle piiride küsitavusega. Viir on öelnud, et kunstnikuna on talle tähtis iseenesestmõistetavuse kahtluse alla seadmine, küsimuste esitamine, käitumisharjumuste uurimine ning „mina“ esitlemise vaatlemine avalikus ja privaatses kontekstis.Sigrid Viir on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias fotograafia eriala ja täiendanud end meediakunsti programmis Karlsruhe Ülikoolis Saksamaal (2007–2008). 2009. aastal tunnustati teda Eesti Kunstiakadeemia noore kunstniku preemiaga ja Eduard Wiiralti nimelise stipendiumiga, 2011. aastal oli ta Köler Prize'i auhinna nominent, 2012. aastal autasustati teda PULSE'i kunstimessi preemiaga ning 2019. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali aastapreemia. Viir on üks kunstnike rühmituse OÜ Visible Solutions kaasasutajaid. Viiri teoseid kuulub muu hulgas Eesti Kunstimuuseumi ja Carouseli kogusse. Vaata ka: http://sigridviir.com
 

Kunstnikupalk 2022‒2024

Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Kadi Kesküla (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Karin Laansoo (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2022‒2024: Edith Karlson, Kristi Kongi, Kadri Mälk, Hanno Soans, Jaan Toomik

Edith Karlson (1983) on skulptor ja installatsioonikunstnik, kelle loomingu peategelased on sageli inimese- ja loomafiguurid. Karlson viitab psühholoogiliselt pingestatud ja sageli sürreaalse ülesehitusega loomingu abil hirmudele, mis kaasnevad nii (vabakutselise) kunstnikuna töötamisega kui ka ühiskonnas toime tulekuga. Karlsoni teosed on tihti suuremahulised, kogu ümbritsevat ruumi täitvad ning seda kunstniku ideele ja tahtele allutavad. 
 Edith Karlson on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala magistrikraadiga. Teda on tunnustatud Eesti Kunstiakadeemia noore kunstniku preemiaga 2006. aastal ja Köler Prize’i publikupreemiaga 2015. aastal ning Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga 2019. aastal.

Kristi Kongi (1985) on maali- ja installatsioonikunstnik, kelle teosed keskenduvad värvile, valgusele ja ruumile. Tema erksavärviline maalilooming võtab sageli muljetavaldavate ruumi hõlmavate installatsioonide kuju. Kongi maalide ja installatsioonide loomise algtõukeks on sageli konkreetsed või kujuteldavad kohad, kunstniku tähelepanekud, emotsioonid ja mälestused. Kristi Kongi looming baseerub põhjalikul eeltööl ja eksperimentidel ning katsetel ja on samaaegselt poeetiline, süsteemne ning analüütiline.
 Kristi Kongi on õppinud maali Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2004–2008) ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti erialal magistriõppe (2008–2011). Teda on autasustatud Noore Kunstniku preemiaga (2011), Sadolini kunstipreemiaga (2013) ja Konrad Mäe preemiaga (2017) ning nomineeritud 2016. aastal Köler Prize preemiale.

Kadri Mälk (1958) on rahvusvaheliselt tuntuim Eesti ehtekunstnik. Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala pikaaegse juhina on ta muutnud ja laiendanud märkimisväärselt ehtekunsti tähendust, suunanud ja kujundanud terve põlvkonna Eesti ehtekunsti olemust ning haaret. Mälgule omane esteetika on tume ja poeetiline, teemakäsitlustes on ta ühtaegu müstiline, romantiline ja teravmeelne.
 Kadri Mälk lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ehtekunsti eriala 1986. aastal, jätkates samas mõned aastad hiljem õppejõuna, 1996. aastast professorina. Ta on täiendanud end mitmel pool Euroopas ja Aasias, uurinud põhjalikult kivikasutust ja lihvimist. 1990. aastatest on Mälgu näitustel esinemine sage ja tema kaasatus rahvusvahelisel ehtekunstimaastikul tihe, ulatudes Soomest New Yorki ja Hollandist Shanghaisse. Ta on pälvinud rohkelt tunnustust ning tema töid leiab muuseumides ja erakollektsioonides üle maailma.

Hanno Soans (1974) on kunstiteadlane, kriitik, kuraator, kunstnik ja õppejõud. Soans on töötanud Kultuurilehe, Sirbi ja Kultuurimaa kunstitoimetajana ning ajalehe Võitlev Sõna peatoimetajana. Aastatel 1997–2008 Eesti Kunstimuuseumi kuraatorina, 2009–2013 TEA kirjastuse toimetajana ning kunsti- ja arhitektuuriartiklite autorina. Alates 2014. aastast andnud loenguid Eesti Kunstiakadeemias ja töötanud vabakutselise kunstniku, kuraatori ja kunstikriitikuna.
 Hanno Soans on kõrghariduse omandanud Eesti Kunstiakadeemias, lõpetanud 1998. aastal bakalaureuse taseme uurimustööga „Vägivaldne Autistlik Subjekt uues Eesti Kunstis“, õppinud aastatel 2001–2003 magistriõppes, töötades uurimusprojektiga „Hübriidne identiteet kaasaegses kunstis“. Alates 2016. aastast õpib Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis ja tema uurimusteema on „Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis“.
 
Jaan Toomik (1961) on videokunstnik, maalija ja filmitegija ning on rahvusvaheliselt tuntuim Eesti kunstnik. Ta alustas 1980. aastatel ekspressiivse maalijana, 1990. aastate algusest on tegutsenud ka jõulise installatsiooni- ja videokunstnikuna. Toomiku väljenduslaad on äärmiselt napp ja impersonaalne, kuid sisult sugestiivne. Toomik on esinenud rahvusvahelistel biennaalidel ja suurnäitustel (Saõ Paulo Bienaal, ARS 95, Veneetsia biennaal, Site Santa Fe biennaal, Berliini biennaal) ning on esindatud mainekates muuseumi- ja erakogudes – Kiasma, Ludwig Muuseum, Moskva Moodsa Kunsti Muuseum, Danske rahvusmuuseum, Schechin muuseum, Stedelijki muuseumi ja Moderna Museeti kogu, Louis Vuittoni sihtasutuse ja Nicola Trussardi sihtasutuse kogu ning Erika Hoffmanni erakogu.
 Jaan Toomik on õppinud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti (MA, 1991). 2005. aastal tunnustati Jaan Toomikut Konrad Mäe medaliga, aastatel 1995 ja 2020 Kristjan Raua nimelise preemiaga, aastatel 1995, 1998 ja 2007 Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga, aastal 2000 Eesti Vabariigi kultuuripreemiaga ja aastal 2003 Balti Assamblee kunstipreemiaga.

Tagasi üles