Breadcrumb

Liikmeks astumine

Uute liikmete vastuvõtt liitu toimub volikogu koosolekutel, mis toimuvad vähemalt 4 korda aastas.

Kandideerimiseks tuleb liidule esitada:

- vabavormiline sooviavaldus
- CV (kontaktandmed, hariduskäik, tegevusala, isiku- ja rühmanäitused, preemiad, publikatsioonid, kuulumine EKL-i alaliitudesse jne) või cv portfoolio osana
- 3 soovituskirja EKLi liikmetelt
- portfoolio (elektrooniliselt pdf-ina max 1 MB, kodulehekülje aadress või portfoolio paberil) loomingu dokumentatsiooniga (fotod, videod, meedias ilmunud artiklid jne)
- dokumendifoto

Paberkandjal portfoolio tagastatakse kunstnikule pärast vastuvõtuprotseduuride läbiviimist.

Materjalid palume saata meilile ekl@eaa.ee või tuua Kunstnike Liitu (Vabaduse väljak 6, III krs; E-R 9-17).

Avalduse läbivaatamine toimub hiljemalt 3 kuu jooksul alates avalduse kättesaamisest.


Liidu liikmeteks võivad vabatahtlikkuse alusel olla järgmised füüsilised ja juriidilised isikud:
7.1. füüsilised isikud: oma loomingulist võimekust ja aktiivsust praktikas tõestanud professionaalsed kunstnikud, kunstiteadlased ja kunstitöötajad. Liidu liikmeks ei ole kohustust võtta isikut, keda on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toime pandud teo eest või kes on varem Liidust välja arvatud muul alusel kui isikliku avalduse alusel või kes on muul viisil oluliselt kahjustanud Liidu või tema liikmete huve;
 
7.2. juriidilised isikud: oma tegevuse tulemuslikkust praktikas tõestanud mittetulundusühingud - loomingulised ühendused ja liidud, millel on vähemalt 25 liiget (edaspidi "Liikmesorganisatsioonid" või ka „Alaliidud“).
 
7.3. Liidu juhatus peab oma liikmete registrit, millesse kantakse isiku nimi, elu- või asukoht, isiku- või registrikood, liikmeks astumise aeg, andmed liikmelisuse peatamise, Liidust väljaarvamise või väljaastumise kohta, ning muid seaduses lubatud andmeid.
Tagasi algusesse