Breadcrumb

Kunstihanked

KUNSTITEOSTE TELLIMISE HANKED
 
Eestis kehtib alates 2011. aastast kunstiteoste tellimise seadus (KTTS), et tuua rohkem kunsti avalikku ruumi.
 
Seadus reguleerib avaliku otstarbega hoone ehitustöödega kaasnevat kunstiteoste tellimise kohustust avaliku ruumi esteetilise rikastamise eesmärgil.
 
Avaliku otstarbega hoone seaduse tähenduses on ühiskondlikuks kasutamiseks ette nähtud hoone, millele on kas täielikult, osaliselt ja pidevalt või ajutiselt ligipääs lisaks asutuse töötajatele ja ametnikele ka kolmandatel isikutel.
 
Kunstiteoste hind ilma käibemaksuta peab kokku olema vähemalt 1/100 (1 %) ehitusmaksumusest, kuid mitte üle 110 000 euro.
 
Kunstiteose tellimise konkursile esitatud kunstiteose kavandeid hindab vähemalt viieliikmeline žürii. Žürii liikmetest vähemalt kaks kolmandikku nimetavad Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Kuraatorite ja Kunstiteadlaste Ühing.
 
Kunstiteoste tellimise seadusest tulenevate ideekonkursside žüriiliikmete määramisel lähtub Eesti Kunstnike Liit eelkõige konkursi lähteülesandest ja tellija tegevuse spetsiifikast.
 
Tagasi algusesse