SA Kunstitaristu

Seoses Eesti Kunstnike Liidu, SA Tallinna Kunstihoone ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt uue sihtasutuse – SA Kunstihoone loomisega
2017. aastal asutas Eesti Kunstnike Liit SA Kunstitaristu, mille üheks eesmärgiks on jagunemis-lepinguga liidule Kunstihoone poolt tagastatud kunstikogu haldamine ja hoidmine.
 
Sihtasutuse peamiseks eesmärgiks on kunstnikele, kunstiteadlastele ja kunstitöötajatele paremate töö-, loome- ja esitlustingimuste loomine. Sihtasutus tegutseb loome-majanduse edendamisel, loob korraldusliku ja arendustegevuse kaudu valdkonnas tegutsejatele paremaid töö- ja loometingimusi nii erialaste ja interdistsiplinaarsete projektide algatamise ja elluviimise kui sihipärase, professionaalsele kunstiloomele keskenduva, kinnisvarahalduse ja renditegevuse kaudu; koondab ja vahendab erialast professionaalset kompetentsi kunsti valdkonnas, soodustades ideede ja praktikate jagamist, hariduslikke tegevusi ning informatsioonivahetust; haldab, kasutab ja käsutab kunstikogu; tegutseb kunstikeskuste arendusplaanide, turunduskommunikatsiooni, koostööprojektide jmt. väljatöötamisel ja elluviimisel; arendab ja haldab loometaristut (ateljeed, töökojad, laoruumid jm), sealhulgas kunstikeskuste keskseid funktsioone kandvaid ruume (galeriid, projekti-, koolitus-, esitlus- ja ühistegevusruumid jm) ja tegeleb majandustegevusega, mis toetab Sihtasutuse eesmärgi elluviimist.
 
Aastatel 2017─2019 oli sihtasutuse nõukogu esimees Elin Kard ja nõukogu liikmed Loit Jõekalda, Hannes Kuhlbach ja juhatuse liige Toomas Johanson.
Alates detsembrist 2019 on nõukogu esimees Hannes Kuhlbach ja nõukogu liikmed on Loit Jõekalda, Elin Kard ja juhatuse liige Vano Allsalu.
 
SA Kunstitaristu poolt hallatav kunstikogu kannab nimetust „EKL kunstikogu“. Kogusse kuuluvate teoste deponeerimise ja laenutamisega tegeleb kunstikogu koordinaator Loit Jõekalda.
Tagasi üles