EKL presidendi ja asepresidendi valimised EKL Suurkogul

18.04.2019

Hea Eesti Kunstnike Liidu liige!
 
Tuletame Teile meelde, et olete oodatud osalema EKLi üldkoosolekul (Suurkogul) 30.04.2019.

 

Vastavalt EKLi põhikirja p. 28.3 tuleb presidendiks ja asepresidendiks kandideerimisel kandidaadid üles seada vähemalt kaks nädalat enne Suurkogu toimumist. Tähtajaks (16.04.2019) laekus kaks avaldust: üks presidendi kohale (Elin Kard) ja üks asepresidendi kohale (Vano Allsalu). Käesoleva kirja lisast leiate presidendi ja asepresidendi kandidaatide poolt esitatud materjalid (motivatsioonikiri, visioon EKLi arengust, CV).
 
Elin Kard motivatsioonikirivisioon EKL arengustCV
Vano Allsalu motivatsioonikirivisioon EKL arengustCV
 
Volikogu liikmeks kandideerimine
Vastavalt EKLi põhikirja p. 25.1.2 kuuluvad volikogu koosseisu esindajad Liidu füüsilistest isikutest liikmete hulgast. Vastavalt põhikirja p. 25.2. otsustab volikogu arvulise koosseisu, Liidu füüsilistest liikmetest Volikogu asendusliikmete arvu ja esindusmäärad Suurkogu. Volikogu liikme rolliga kaasnevad seadusest ja põhikirjast tulenevalt oluline vastutus ja kohustused, mida kandidaadid peaksid enne kandideerimist selgelt teadvustama.
 
Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus, millele on lisatud kandidaadi nõusolek tema volinikuks määramiseks. Eelnimetatud avaldust oodatakse mitte hiljem kui 30.04.2019 kell 11.00 kas:
a) saadetuna meiliga digiallkirjastatult ekl [at] eaa.ee või
b) toimetatuna allkirjastatult kohale EKLi kontorisse (Vabaduse väljak 6, Tallinn)
 
NB! Volikogu valitavatele kohtadele on võimalik esitada kandidaate ka Suurkogu koosolekul kohapeal kuni päevakorras nimetatud kellaajani.
 
Volikogu liikme kandidaadiks on seisuga 16.04.2019 üles seatud järgmised EKLi liikmed: Jaan Elken, Harry Liivrand, Urmas Viik, Anu Juurak, Mari Roosvalt, Kaire Nurk, Tiiu Kirsipuu, Eve Kiiler, Taaniel Raudsepp.
 
Ühtlasi tuletame Teile meelde, et vastavalt EKLi põhikirja punktile 18.2 võib Liidu liige volitada kirjalikult teist Liidu liiget ennast Suurkogul esindama. Juhul kui Teil ei ole võimalik isiklikult Suurkogust osa võtta, palume Teil aegsasti sellele mõelda ning delegeerida oma hääl EKLi liikmele, kes Suurkogul osaleb (volikirja vormi leiate käesoleva e-kirja lisast, samuti saatsime selle Teile juba varem posti teel koos päevakorraga).
 
Volituse saate:
1) postitada aegsasti paberil allkirjastatuna (Eesti Kunstnike Liit, Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn) või toimetada EKLi kontorisse hiljemalt 30.04.2019 kell 11.00;
2) anda Teie poolt volitatud EKLi liikmele kaasa 30.04.2019 Suurkogu koosolekule (registreerimine 15.30-16.30);
3) saata digiallkirjaga kinnitatult meilile ekl [at] eaa.ee hiljemalt 30.04.2019 kell 11.00.
Tagasi üles