Eerik Haameri kunstiauhind 2021

05.01.2022

Saaremaa Vallavalitsus ootab  väärilisi kandidaate Eerik Haameri kunstiauhinnale 2021.
Kandidaatide  esitamine  koos asjakohase põhjendusega toimub 12. oktoobrist  2021 kuni 14. jaanuarini 2022.
 
Saaremaa Vallavalitsuse ja Saaremaa Ekspertgrupi  poolt välja antava auhinna eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja jäädvustada saarlasest kunstniku Eerik Haameri mälestust.
 
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind on omistatud varasemalt kunstnik Uno Roosvaltile 2017. aastal, Karel Koplimetsale 2018. aastal , Juta Kivimäele ja Isabel Aaso-Zahradnikovale 2019 aastal, Eesti-Rootsi kunstnikule Enno Hallekile 2020.
 
Eerik Haamer oli Pallase kunstikoolkonna esindaja ja üks 20. sajandi silmapaistvamaid eesti maalikunstnikke, kuigi tema elutee pikem osa möödus pagulasena Rootsis elades. Inimese ja teda ümbritseva keskkonna kujutajana lõi ta sisutihedaid ja säravaid teoseid kõigil oma loomeperioodidel.
Eerik Haameri kunstiauhind on Saaremaa Vallavalitsuse ja Kultuurikapitali Saaremaa ekspertgrupi koostöös välja antav tunnustus, mis  omistatakse eesti autorile, kelle 2021. aasta  loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel leidnud mõtestamist Eestimaa saatus ja siinsete inimeste elu, kusjuures on eelistatud merega seotud saareline eluviis, kodumaalt välja rännanute käekäik mujal maailmas ja inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ning üldinimlikud väärtused.
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind koosneb mälestusesemest, aukirjast ja stipendiumist suurusega 2000 eurot ja see antakse üle 18. veebruaril 2021. aastal Kuressaare Raekojas.  Lisaks  saab tunnustuse väärinud autor võimaluse korraldada isiknäituse Kuressaare Raegaleriis 2023. aasta veebruaris.
 
Auhinna kandidaate võivad esitada kõik kunstiga seotud institutsioonid ning kandidaatideks saavad olla eri valdkondades ja tehnikates tegutsevad kunstnikud nii eksponeeritud üksikteoste kui ka näitusekomplektidega ja kunstiteadlased-kuraatorid näituseprojektide või trükistega, mis on avalikult eksponeeritud või välja antud jooksval kalendriaastal.
 
Kirjalikke ettepanekuid  Eerik Haameri kunstiauhinnale koos asjakohase põhjenduse ning dokumenteeritud materjaliga (fotod, video vms) oodatakse kuni 15. jaanuarini 2022  aadressile:
Kuressaare Raegalerii, Tallinna tn 2 , Kuressaare 93819, Saaremaa vald  või  e-mailile: raegalerii [at] kuressaare.ee
 
Info telefonil: +372 453 3266
 
M ä ä r u s
Kuressaare 23. veebruar 2017 nr 5
Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna statuut
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.
 
§ 1. Eesmärk ja sisu
 
(1) Eerik Haameri nimeline kunstiauhind (edaspidi auhind) on 2017. aastal Kuressaare linna poolt asutatud auhind, mille eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas
ja jäädvustada kunstnik Eerik Haameri mälestust. Eerik Haamer (17.02.1908 Kuressaare – 4.11.1994 Kungälv, Rootsi) oli Pallase kunstikoolkonna esindaja ja üks 20. sajandi silmapaistvamaid eesti maalikunstnikke. Inimese ja teda ümbritseva keskkonna kujutajana lõi ta sisutihedaid ja säravaid teoseid kõigil oma loomeperioodidel.

 
(2) Auhind antakse välja Kuressaare linna ja tema õigusjärglase Saaremaa valla poolt igal aastal.
 
(3) Auhind antakse esmakordselt välja 2018. aastal Eerik Haameri 110. sünniaastapäeval, tähistades ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
 
(4) Auhind koosneb mälestusesemest, aukirjast ja stipendiumist suurusega 2000 eurot.
 
§ 2. Auhinna andmise tingimused
 
(1) Auhind määratakse eesti autorile, kelle viimase aasta loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel leidnud mõtestamist Eestimaa saatus ja siinsete inimeste elu, kusjuures on eelistatud merega seotud saareline eluviis, kodumaalt välja rännanute käekäik mujal maailmas ja inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ning üldinimlikud väärtused.
 
(2) Auhinnale võivad kandideerida eri valdkondades ja tehnikates tegutsevad kunstnikud nii eksponeeritud üksikteoste kui ka näitusekomplektidega ja kunstiteadlased-kuraatorid näituseprojektide või trükistega, mis on avalikult eksponeeritud või välja antud jooksval kalendriaastal.
 
(3) Erandkorras võib auhinna anda ka autorite grupile ning autorile viimaste aastate loomingu või elutöö eest.
 
(4) Auhind antakse isikule vaid ühel korral.
 
(5) Sobiva kandidaadi puudumisel võib auhind jääda välja andmata.
 
§ 3. Konkursi korraldus ja laureaadi valimine
 
(1) Avaliku konkursi kuulutab välja Kuressaare Linnavalitsus, edaspidi tema õigusjärglane Saaremaa Vallavalitsus.
 
(2) Auhinna kandidaate võivad esitada kõik kunstiga seotud institutsioonid: Eesti Kunstnike Liit, Tartu Kunstnike Liit ja teised kunstivaldkonna loomeliidud, Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinna Kunstihoone, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, kõik Eestis tegutsevad kunstigaleriid sõltumata omandivormist ja teised kunstiga
 
2
 
seotud juriidilised isikud, Kuressaare Linnavalitsus ja tema õigusjärglane Saaremaa Vallavalitsus ning Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.
 
(3) Auhinna laureaadi valib Kuressaare Linnavalitsuse, edaspidi tema õigusjärglase Saaremaa Vallavalitsuse poolt moodustatud žürii, kuhu kuuluvad kaks kohaliku omavalitsuse esindajat ja üks esindaja igast järgmisest organisatsioonist: Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kunstimuuseum ning üks kutsutud kunstiekspert.
 
(4) Žürii valib liikmete seast esimehe, kelle hääl jääb häälte võrdsel jagunemisel otsustavaks.
 
(5) Žürii arutluskäik on konfidentsiaalne ning protokollimisele ja avalikustamisele kuulub ainult protokolliline lõppotsus.
 
(6) Auhinna kandidaatide ja laureaatide kohta peab arvestust Kuressaare Linnavalitsus, edaspidi tema õigusjärglane Saaremaa Vallavalitsus.
 
(7) Konkursi tulemused kinnitatakse Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega.
 
§ 4. Auhinna üleandmine
 
(1) Auhind antakse üle Saaremaa Vallavalitsuse poolt määratud ajal ja kohas.
 
(2) Auhinna üleandmisel eksponeeritakse auhinnatud teost või osa näitusekomplektist, kui see on võimalik.
 
§ 5. Määruse jõustumine
 
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Tagasi üles