EKLi partnerresidentuuri Prantsusmaal sõidab Urmas Lüüs

14.03.2023

Eesti Kunstnike Liidu koostööprogramm Rootsi sihtasutusega Stiftelsen Grez-sur-Loing pakub ühele EKLi liikmest kunstnikule võimaluse elada ja töötada 2023. aasta septembrikuus Prantsusmaal Grez-sur-Loingis Hôtel Chevillonis tegutsevas kunstiresidentuuris. Kuuajalise residentuuri kestel on kunstniku käsutuses apartemendi tüüpi eluruum ning eraldi asetsev stuudioruum. EKL tasub ruumide rendi, kunstniku kanda jäävad sõidu- ja elamiskulud, mille katmiseks on võimalik taotleda toetust Eesti Kultuurkapitalilt.

EKLi residentuurikomisjon koosseisus Vano Allsalu, Tanja Muravskaja ja Pille Kivihall otsustas 9.03.2023 toimunud koosolekul tunnistada parimaks Urmas Lüüsi taotluse, milles olid veenvalt kirjeldatud loomingulised ja erialased eesmärgid ning tegevusplaan resindentuuris viibimise perioodiks; komisjoni liikmed tõid samuti esile põhjendatud seoste olemasolu prantsuse kultuuri ning kohaliku keskkonnaga. Kokku esitati Eesti Kunstnike Liidu liikmete poolt tänavu Grez-sur-Loingis resideerumiseks 7 sooviavaldust.

2019. aastal viibis Eestist residentuuris Sirja-Liisa Eelma, 2022. aasta sügisel Anna Litvinova.

Foto: Hillevi Nagel www.grez-stiftelsen.se

Tagasi üles