Kandideerimine

Presidendi, asepresidendi ja volikogu liikmete kandidaatide ülesseadmise ja valimise korrast seoses EKLi Suurkoguga 26.04.2022. Üleskutse kandidaatide ülesseadmiseks.

Lugupeetud Eesti Kunstnike Liidu liige!

Käesolevaga teavitab Eesti Kunstnike Liit teid kandidaatide ülesseadmise ja valimise korrast EKLi Suurkogul 26.04.2022 ning kutsub üles kandideerima presidendiks, asepresidendiks ja volikogu liikmeks.

1) Presidendiks ja asepresidendiks kandideerimine
Vastavalt EKLi põhikirja p. 28.3 tuleb Presidendiks ja Asepresidendiks kandideerimisel kandidaadid üles seada vähemalt kaks nädalat enne Suurkogu toimumist. Hilisemat ülesseadmist ei arvestata. Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus, millele on lisatud:
      • curriculum vitae (sh hariduskäik, töö- ja juhtimiskogemus, loominguline ja valdkonnaga
         seotud tegevus);
      • motivatsioonikiri (kuni 1 lk (A4));
      • visioon Liidu arengust vähemalt järgneva 3 aasta jooksul (kuni 2 lk (A4)) ja kandidaadi
         nõusolek tema juhatuse liikmeks määramiseks.

Eelnimetatud dokumendid tuleb hiljemalt 6.04.2022 kas:
a) saata meiliga digiallkirjastatult ekl [at] eaa.ee või
b) toimetada allkirjastatult EKLi kontorisse (Vabaduse v 6, Tallinn)

Kandidaatide ülesseadmise vastavust EKLi põhikirja punktile 28.3 hindab EKLi volikogu poolt nimetatud komisjon, kuhu kuulub lisaks EKLi juhatuse liikmele (president või asepresident) 2 volikogu liiget. Vajadusel teeb komisjon ettepanekuid Volikogule ja Suurkogule seisukoha võtmiseks.

2) Volikogu liikmeks kandideerimine
Vastavalt EKLi põhikirja p. 25.1.2 kuuluvad volikogu koosseisu esindajad Liidu füüsilistest isikutest liikmete hulgast. Vastavalt põhikirja p. 25.2. otsustab volikogu arvulise koosseisu, Liidu füüsilistest liikmetest Volikogu asendusliikmete arvu ja esindusmäärad Suurkogu. Volikogu liikme rolliga kaasnevad seadusest ja põhikirjast tulenevalt oluline vastutus ja kohustused, mida kandidaadid peaksid enne kandideerimist selgelt teadvustama.

Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada vastavasisuline sooviavaldus, millele on lisatud kandidaadi nõusolek tema volinikuks määramiseks. Eelnimetatud avaldust oodatakse soovitavalt enne 6.04.2022, kuid mitte hiljem kui 26.04.2022 kell 11.00 kas:
a) saadetuna meiliga digiallkirjastatult ekl [at] eaa.ee või
b) toimetatuna allkirjastatult EKLi kontorisse (Vabaduse v 6, Tallinn)

Volikogu valitavatele kohtadele on võimalik esitada kandidaate ka Suurkogu koosolekul kohapeal kuni päevakorras nimetatud kellaajani.

Komisjoni poolt kinnitatud presidendi ja asepresidendi kandidaatide poolt esitatud materjalid ning volikogu liikmeks kandideerijate esialgne nimekiri saadetakse EKLi liikmetele posti ja/või meili teel hiljemalt üks nädal enne Suurkogu toimumist, samuti tehakse need elektrooniliselt kättesaadavaks EKLi kodulehel (www.eaa.ee), teavitades liikmeid sellest meili teel.

EKLi liikmetel, kes ei soovi saada presidendi, asepresidendi kandidaatide poolt esitatud materjale ja volikogu liikmeks kandideerijate esialgset nimekirja posti teel, on võimalik teatada oma soovist meiliga aadressile ekl [at] eaa.ee hiljemalt 25.03.2022.

Eelregistreerumine (kirjalik) presidendi, asepresidendi ja volikogu liikme kandidaatide sõnavõttudeks (kuni 5 min) Suurkogu koosolekul toimub kuni 6.04.2022; selleks tuleb teatada sõnavõtu teema ekl [at] eaa.ee. Sõnavõttudeks saab registreeruda ka Suurkogu koosolekul vastavalt päevakorrale.

Lisainfot seoses kandidaatide ülesseadmise ja valimise korraga ning EKLi suurkogu korraldusega saavad EKLi liikmed meilides ekl [at] eaa.ee või helistades telefonil 6273630.

Tagasi üles