Breadcrumb

Läti loomeliitude delegatsioon külas Eesti kolleegidel

24.08.2023

18. augustil 2023 oli Eesti kolleegidel külas Läti loomeliitude ühenduse delegatsioon koosseisus Inga Brūvere (Läti Loomeliitude Nõukogu ja Läti Kunstnike Liit), Maija Pavlova (Läti Teatritöötajate Ühing), Māris Lasmanis (Läti Heliloojate Ühing), Česlija Čable Zibene (Läti Disainerite Liit) ja Uģis Glāzītis (Läti Rockmuusika Liit). Eesti loomeliite esindasid Andro Mänd (Eesti Arhitektide Liit), Urmas Ambur (Eesti Esitajate Liit), Ilona Gurjanova (Estonian Disainerite Liit) ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit).

1988. aastal alguse saanud Läti Loomeliitude Nõukogu (The Council of the Creative Unions of Latvia (CCUL)) registreeriti ametlikult 1995. aastal ning see koondab 12 loomeliitu kokku enam kui 3500 liikmega. Kohtumisel tutvustas Inga Brūvere Läti Loomeliitude Nõukogu tegevust ning kultuuri rahastamise probleeme ja edusamme Lätis.  Viimastest toodi esile Eesti eeskujul nüüd lõunanaabritegi juures rakendunud loomepalga meedet, mis tänaseks võimaldab 42 kunstnikul, heliloojal ja kirjanikul pühenduda erialasele tööle. Eeskujuks Eestile võib omakorda tuua Lätis laieneva riikliku toetuse loomeliitudele kui organisatsioonidele, mis võimaldab neil katta igapäevaseid tegevuskulusid. Kõlama jäi ka see, et loovisikutele suunatud toetuste ja meetmete osas kehtivad Lätis eelkõige ranged nõudmised professionaalsuse osas.

Ühise arutelu keskmes olid erinevate kultuurivaldkondade probleemid ja rahastusmudelid, samuti loovisikute toimetulek ja sotsiaalseted garantiid Eestis ja Lätis. EKLi tegevust ja arenguplaane ning kunstilinnakut tutvustas asepresident Vano Allsalu. Kohtumise ametliku osa jätkuks külastati ka galeriisid ja töökodasid ARSis ning uudistati vastvalminud näitust „Voolida, hoida. Hoovused Eesti keraamikas“ projektiruumis.

Rohkem infot CCUL kohta https://artists.lv/

Tagasi algusesse