Breadcrumb

Rekonstrueeritavale Tartu kohtumajale otsitakse sobivat kunstiteost

03.07.2024

Riigi Kinnisvara koostöös Justiitsministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Tartu kohtumaja fuajeesse.

Otsitav taies peab olema sobiv ning kohane kohtumajja nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Kunstiteos võiks haakuda kontseptsioonilt kohtu tegevusvaldkonnast tulenevate ühiskondlike seostega.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2024 kell 15.00. Võistlusjuhendi leiad Riigi Kinnisvara kodulehelt www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Loodav taies hakkab paiknema Tartu kohtumaja läbi kahe korruse ulatuva fuajee hästi vaadeldaval seinal. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale. Väga oodatud on mahulised, ruumilised ja kihilised lahendused. Taiese paiknemisala kõrgus on kuni 4,85 meetrit, laius 5,9 meetrit, ruumilise kompositsiooni korral võib töö seinast eenduda kuni 1,15 meetrit. Kogu ligi 29 m2 suurust paiknemisala ei pea taiesega täitma, kuid loodav kunstiteos peab olema nähtav ja mõjus.

Kunstikonkursi žüriisse, kes kunstiteose lõppvaliku otsustavad, kuuluvad žürii esimees Tartu kohtumaja rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Mari-Liis Palts, Tartu Ringkonnakohtu kohtudirektor Tiina Ereb, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Anu Vahtra ja Margus Meinart, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Krista Kodres ja Indrek Grigor. Lisaks osalevad žürii töös hääletusõiguseta ekspertidena Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamm ja Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Margus Männo.

2002. aastal, Tartus Kalevi tänava ja Riia maantee nurgal, aadressil Kalevi 1, valminud hoone arhitekt on Katrin Tomberg-Tohter. 2025. aasta sügisel taasavatava Tartu kohtumaja rekonstrueerimise eesmärgiks on luua tänapäeva vajadustele vastav töökeskkond, rekonstrueerida tehnosüsteemid ning muuta hoone energiatõhusmaks. Ümberehitus võimaldab kohtusaalidesse tuua rohkem valgust, muuta ruumikasutus funktsionaalsemaks ning eristada majas kohtute ja prokuratuuri paiknemine. Tartu kohtumajas hakkavad tegutsema neli iseseisvat asutust: Tartu Haldus-, Maa- ja Ringkonnakohus ning Lõuna Ringkonnaprokuratuur. Kohtumaja sisearhitektuurse projekti aluseks on sisearhitektuurivõistluse võitjaks valitud Projekt Kuubis OÜ kavand „Tõekihid“. Rekonstrueerimisprojekti arhitektid on Kaidi Poobus-Sopp ja Katrin Männik ning sisearhitektid on Mari-Liis Palts ja Katy Seppel.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 110 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus teisele ja kolmandale kohale on kokku 5500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot.

Uudisnupp Riigi Kinnisvara kodulehel: https://www.rkas.ee/et/uudised/rekonstrueeritavale-tartu-kohtumajale-ot…

Infot käimasolevate protsendikunsti konkursside ja tellitud teoste kohta leiate: https://www.facebook.com/protsendikunst

 

Tagasi algusesse