Tallinna linna toetuste ja teenuste infotund

04.05.2021

Tallinna linnavalitsus ja Eesti Kunstnike liit kutsuvad osalema
 
Tallinna linna elanikele mõeldud ajutiste ja alaliste toetuste ning teenuste infotunnis teisipäeval, 11.05.2021 kell 15.00-16.00 zoomi keskkonnas.
 
Toetuste ja teenustega seonduvatele küsimustele vastavad infotunnis abilinnapea Betina Beškina ja Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.
 
Infotunnis osalemiseks saatke osalussoov meiliaadressile elin.kard [at] eaa.ee hiljemalt esmaspäevaks, 10.05.2021 kell 15.00.
 
Loetletud toetuste ja teenuste nimekirja koos juhistega leiate EKL kodulehelt:
 
- Esimese haiguspäeva toetus
- Sissetulekust sõltuv toetus
- Toimetulekutoetus
- Pensionilisa
- Supiköögid
- Toidupank
- Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravi
- COVID-19 patsiendi transport meditsiiniasutusest koju
- Nõustamisteenused töökaotuse puhul
- Lasteaia kohatasu soodustused
- Isikliku abistaja teenus
- Koduteenus
- Omastehooldaja asendamine
- Üldhooldekoduteenus
- Sotsiaalvalveteenus
- Puudega lapse toetus
- Raske ja sügava puudega lapse tugiisik
- Juhtkoera pidamise toetus
- Matusetoetus
- Sünnitoetus
- Ranitsatoetus
- Toetused ettevõtjatele
- Noorte tööhõivega tegelemine
 
Tagasi üles